Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Multidimensionella arrayer 

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Multidimensionella arrayer

av Anibal Wainstein

7.1.4 Multidimensionella arrayer

Hittills i kursen har vi klarat oss med s.k. enkeldimensionella arrayer, nu skall vi ge oss in på flera dimensioner! Anibal, du håller väl inte på att blanda in fysik i det här, frågar du? Nej, multidimensionella arrayer är helt enkelt bara ett begrepp inom programmeringen för arrayer som har fler än en index. I java kan man ha oändligt många index i en array. Om du nu känner dig osäker på arrayer så se till att du läser igenom avsnitt 4.0.3. För det mesta kan man klara sig bara en dimension, men ibland kan det vara praktiskt att använda fler.

 

7.1.5 Filterfabriken (FilterFactory)

Suddfiltret är bara ett exempel på filter man kan göra. Man kan faktiskt använda sig av suddfilterexemplet för att göra andra filter genom att istället för att summera alla pixlar inom ett kvadratiskt område av 9 pixlar så använder man andra aritmetiska operationer. Nu skall vi göra suddfilterappleten mer generell så att den stöder en s.k. filtermatris. I en filtermatris kan du göra så att filtret utför olika operationer. Filtermatrisen för suddfiltret såg t.ex. ut så här:

1 1 1
1 1 1
1 1 1

Filtermatrisen för suddeffekten.

Där adderade vi alla RGB komponenter för pixlarna i 3x3 området och dividerade med 9. Nu kan vi använda lägga in parametrar för att läsa in en sådan här matris. Vi använder förstås getIntegerParameter för att läsa in siffrorna.

 

 

 


Nästa sida >>