Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Hur du kompilerar

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Hur du kompilerar och kör din applet

av Anibal Wainstein

2.0.3 Hur du kompilerar och kör din applet 

Spara kodexemplet i förra avsnittet som en vanlig textfil (den måste vara i ASCII och inte i Word eller liknande format). Alla applets kräver att de finns i en HTML sida för att de ska fungera. Skriv följande snutt HTML kod i en separat fil: 

<HTML> 
<HEAD><TITLE>Min första applet</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
<APPLET CODE="minapplet.class" WIDTH=100 HEIGHT=100> 
</APPLET> 
</BODY> 
</HTML> 

Här så specifierar vi att appleten skall använda minapplet.class filen som grund och där bredden (WIDTH) och höjden (HEIGHT) är 100 pixels. 
Jag antar att du redan förstår hur HTML fungerar så jag tänker inte gå in på vad resten av texten betyder. 
Spara och döp filen till "minapplet.html" i samma katalog som Java filen. 

Beroende om du har Suns eller Microsofts Java utvecklingsmiljö så öppnar du ett DOS-fönster i Windows och skriver följande i katalogen där din Java och HTML fil finns: 

\sökvägtilljavac\javac minapplet.java     (Suns JDK) 
\sökvägtilljvc\jvc minapplet.java   (Microsofts SDK) 

Kompilatorn kommer att undersöka filen och meddela dig om fel den hittar samt var de finns. Ett vanligt fel som alla brukar göra är att glömma bort semikolon efter en Java-sats. 

Nu kan du öppna HTML filen "minapplet.html" med din favorit webbtittare. Om du använder Netscape så kan du öppna Java-konsolfönstret under programmenyn. Samma sak gäller för Internet Explorer 4.01 och 4.02. Däremot i version 4.0 av Internet Explorer måste du se till att Java loggen är innan du tittar på appleten (denna hittar du under IEs inställningar). Java loggen skrivs som en textfil under c:\Windows\Java\ katalogen. Vill du slippa allt det här besväret med loggen så uppgradera till version 4.01 eller 4.02. 

Du kan också klicka här för att se appleten. 

2.0.4 Snabba sätt att visa resultat (showStatus() och println()) 

Java metoden println() hör till klassen PrintStream under paketet java.io (IO står för "In Out" och brukar beteckna kommunikation med användaren eller hårddisken). Du behöver dock inte tänka så mycket på det här, för att när en Java motor startas så har du automatisk en println() metod färdigt under systemklassen System och dess kommunikationsklass out. Denna pekar i sin tur på Java konsolen. Genom denna kan du på ett enkelt sätt få reda på vad dina variabler har för värden. 
I avsnitt 1.2.3 så gick vi igenom de fyra räknesätten: 

int a = 4;
int b = 2;
//siffran 6 kommer att lagras i "c"
c = a + b;          
    
//siffran 2 kommer att lagras i "c"
c = a - b;        
      
//siffran 8 kommer att lagras i "c"
c = a * b;      

//siffran 2 kommer att lagras i "c"     
c = a / b;           
Tyvärr så kunde vi aldrig verifiera att resultatet blev korrekt. Metoden println finns för alla typer av variabler. Skriv följande applet: 
import java.awt.*;
public class rakneapplet extends Applet {

public void init()
{
    int a = 4;
    int b = 2;
    c = a + b;              
    System.out.println(c);
}

}
Efter att ha skrivit detta och kompilerat kommer du att se siffran 6 på Java konsolen. Nu kanske du kommer att undra hur det kan komma sig att samma println() kunde skriva ut ett heltal när samma funktion i det tidigare exemplet skrev ut en sträng. Det är detta som kallas för funktionsöverlagring. De är INTE samma funktioner trots att de heter likadant. Om två metoder heter likadant men har olika argument så kommer Java att skilja på dem. Dock kan man aldrig har två funktioner som heter likadant och där båda kräver identiska argument. Det finns bl.a. följande viktiga println() metoder: 
println(boolean)  
println(String)  
println(int)  
println(float)  
println(double

När du kör en applet i en web tittare så har du också tillgång till statusfönstret som brukar ligga längst ner. Det finns en metod under Applet klassen som heter showStatus(). Med denna kan du visa strängar. Vi tar "Hej Sverige!" exemplet i avsnitt 2.0.2 och skriver om det: 

import java.awt.*;  
import java.applet.*;  
public class minapplet extends Applet {

public void init()
{
    showStatus("Tjena Sverige!");       
}

Kompilera, kör den här appleten i din web-tittare och titta på statusfönstret. Observera att beroende på vilken web tittare du har så kan den här appleten misslyckas eftersom andra systemmeddelanden kan skriva över ditt meddelande. showStatus() är därför inte alltid så lämplig att använda. Vi kommer senare att se hur man kan ha kul med det ändå. 


Nästa sida >>