Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Grunden för all grafikpr.

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Grunden för all grafikprogrammering i Java

av Anibal Wainstein

2.1 Grunden för all grafikprogrammering i Java 

Det roligaste området inom appletprogrammering är onekligen grafikprogrammeringen, tycker jag. I den här delkapitlet kommer vi att gå igenom de viktigaste funktionerna som du måste kunna för att bli en fullfjädrad grafikprogrammerare.. 

2.1.1 Vad är en pixel? 

En datorskärm består av något som man kallar pixlar. En pixel är i sin tur ett färgvärde som består av en blandning av röd, grön och blå färg (RGB). Ett ställe där du kan se hur det här fungerar är på din TV skärm. Där kan du se att varje punkt består av dessa tre färger. Genom att ha olika styrkor i dessa färger kan du få olika färgblandningar. T.ex. rött med grönt ger gult, rött med blått ger magenta. För varje pixel i datorskärmen kan du bestämma hur du använder dessa blandningar. 

Beroende på hur din grafikkortsinställning är så kan du har olika typer av upplösningar. Två av de vanligaste upplösningarna är 800x600 samt 1024x768 pixlar (pixlar per bredd x pixlar per höjd). Du kan också ha olika färgupplösningar men detta är igenting du behöver bry dig om, eftersom Java sköter detta automatiskt åt dig. I avsnitt 2.0.3 så såg vi att vi hade specifierat att vi ville ha en applet som var 100 gånger 100 pixlar stor. Detta område kallar vi för appletskärmen och bör generellt inte vara större än datorskärmens upplösning. 

2.1.2 Hur man blandar färger i Java (Color klassen) 

Med Color klassen i Java kan du skapa vilken färgtyp som helst genom att specifiera olika nyanser av rött, grönt och blått. Color har olika typer av konstruktorer men vi ska främst arbeta med följande: 

public Color(int röd, int grön, int blå) 

I den kan vi specifiera en styrka mellan 0 och 255 för varje färg. Titta på följande exempel: 

//ger svart eftersom de tre färgerna är noll 
Color svart = new Color( 0, 0, 0); 
//ger blå eftersom alla är noll utom blå 
Color blå = new Color( 0, 0, 255); 
//ger vit eftersom alla färger har maximal värde 
Color vit = new Color( 255, 255, 255); 

Color klassen brukar ha färdigdefinerade färger som du kan använda. Dessa finns som Color variabler i själva Color klassen. Eftersom dessa är statiska variabler så behöver du inte heller skapa en Color objekt för att kunna nå dem. Vi kommer att gå igenom statiska variabler senare i den här kursen när vi får användning för dem. Följande färger finns färdiga: 

Color svart = Color.black; 
Color blå = Color.blue; 
Color cyan = Color.cyan; 
Color mörkgrå = Color.darkGray; 
Color grå = Color.gray; 
Color grönt = Color.green ; 
Color ljusgrå = Color.lightGray; 
Color magenta = Color.magenta; 
Color orange = Color.orange; 
Color ljusrött = Color.pink ; 
Color rött = Color.red; 
Color vit = Color white; 
Color gult = Color.yellow; 

 


Nästa sida >>