Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Att fånga muspekaren 

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Att fånga muspekaren 

av Anibal Wainstein

5.0 Att fånga muspekarens beteende

Interaktion är ett fint ord som benämner användarens möjligheter att kunna påverka och styra ett program. I applets sker detta oftast med muspekaren. Operativsystemet fungerar så att när du gör olika saker med muspekaren så skickar det ett meddelande till Java appleten om vad du gör. Det kan t.ex. vara att du rör på muspekaren, klickar, drar den m.m. Alla dessa meddelanden skickas bara om du pekar inom appletskärmen. Men hur går det till egentligen och hur ser dessa meddelanden ut? I Java 1.02 så används följande funktioner för att fånga musmeddelanden:

mouseEnter() Anropas när användaren går in i appletskärmen
mouseExit() Anropas när användaren går ut ur appletskärmen
mouseMove() Anropas när användaren flyttar på musen.
mouseDrag() Anropas när användaren har klickat och samtidigt flyttar på musen.
mouseDown() Anropas när användaren klickar och håller ner musknappen.
mouseUp() Anropas när användaren släpper musknappen.

 

Funktionerna ovan läggs in av programmeraren i sin Java applet. När något händer med musen så anropas dessa funktioner automatiskt av operativsystemet. I dessa funktioner kan du lägga in vilken kod som helst. Dock måste argumenten och namnen på funktionerna vara korrekta för att operativsystemet skall känna igen dem. Meddelanden i Java 1.02 är egentligen ett speciellt objekt som skapas av Java motorn och skickas till appleten. Objektet bygger på Event-klassen som kan fyllas med information om nästan vad som helst som händer med operativsystemet. Event betyder händelse på engelska. En händelse kan t.ex. vara när du klickar på musknappen, trycker på en tangent eller minimerar ett fönster. Jag kommer dock bara att gå igenom meddelanden relaterade till muspekaren i det här kapitlet.

5.0.1 Hur din applet vet när muspekaren går in och ut ur appletområdet (mouseEnter() och mouseExit())

Det är två metoder som detekterar när du flyttar in muspekaren över appletområdet eller appletskärmen. Metoderna existerar redan i Applet-klassen men innehåller ingen kod. Genom att skriva över dem så kan du lägga in funktionalitet som aktiveras av dessa händelser:

public boolean mouseEnter(Event e, int x, int y)
{
  //Här lägger du in kod som du vill att appleten
  //skall exekvera när muspekaren går in i appletområdet. 
  return true;
}

public boolean mouseExit(Event e, int x, int y)
{
  //Här lägger du in kod som du vill att appleten
  //skall exekvera när muspekaren går ut ur appletområdet.
  return true;
} 

Båda funktionerna returnerar ett boolskt värde. Värdet skall alltid vara sant om du behandlar händelsen i koden. Detta spelar inte så stor roll i Java applets, men i andra Java objekt kan det vara mycket viktigt att Java motorn får reda på om en metod har behandlat händelsen eller inte. Event-objektet som skickas med innehåller bl.a. när händelsen inträffade. Positionsvariablerna "x" och "y" säger var muspekaren gick in. Nu ska vi ta ett exempel. Vi ska göra en applet med en bild som reagerar när du flyttar muspekaren över det. Vi börjar med att skriva init() metoden och deklarera variablerna:


//Variabeln "currentimage" pekar på den bild som visas just nu.
Image currentimage;

//Variabeln "normalimage" pekar på bilden som visas när
//muspekaren är utanför appletskärmen.
Image normalimage;

//Variabeln "mouseoverimage" pekar på bilden som visas när
//muspekaren är inom appletskärmen.
Image mouseoverimage;

public void init()
{
  //Vi måste alltid ha vanan att använda spåraren.
  //Den snyggar upp appleten.
  MediaTracker tracker=new MediaTracker(this);
  normalimage=getImage(getDocumentBase(),"normal.jpg");

  //"normalimage" blir nummer ett i spårarens
  //inladdningslista.
  tracker.addImage(normalimage,0);
  mouseoverimage=getImage(getDocumentBase(),"mouseover.jpg");
  tracker.addImage(mouseoverimage,1);

  //"currentimage" sätts till "normalimage" i början
  //senare i paint() kommer "currentimage" att användas
  //för att rita ut bilden.
  currentimage=normalimage;

  //Slutligen så ser vi till att spåraren
  //laddar in bilderna.
  try {tracker.waitForAll();}
  catch(InterruptedException e)
  {
    System.out.println("Någonting stoppade inladdningen...");
  }
}

public void paint(Graphics g)
{
  //Rita ut den "nuvarande" bilden.
  g.drawImage(currentimage,0,0,this);
}

 

Bilderna laddas in i init() metoden. Det finns tre pekare, "currentimage", "normalimage" och "mouseoverimage". Den första pekar på den bild som ska ritas ut i paint() metoden. De två sistnämnda används för att ladda in och lagra de två bilderna som skall visas. Pekaren "currentimage" kommer i början att peka på den normala bilden som ser ut så här:

Bilden "normal.jpg" som visas när muspekaren är utanför appletskärmen.

Det betyder att vi antar att muspekaren är utanför appletområdet när appleten startar. Observera att den här gången har vi inte skrivit "synchronized" på paint() metoden. Det behövs inte när vi inte använder trådar. Titta nu på följande metoder:


public boolean mouseEnter(Event e, int x, int y)
{
  //Om muspekaren går in i appleten så sätter
  //vi "currentimage" till "mouseoverimage" så
  //att nästa gång paint() anropas så ritas
  //mouseoverbilden ut istället för
  //normalbilden.
  currentimage=mouseoverimage;

  //Skärmen kommer inte att uppdatera sig själv
  //bara för att muspekaren gick in i
  //appletområdet.
  //Så vi måste se till att den gör det
  //med update() metoden.
  update(getGraphics());
  return true;
}

public boolean mouseExit(Event e, int x, int y)
{
  //När muspekaren går ut ur området igen
  //så återställer vi "currentimage" så att
  //den pekar på "normalimage" igen.
  currentimage=normalimage;
  update(getGraphics());
  return true;
}

När muspekaren går in i appletområdet så anropas mouseEnter() och "currentimage" sätts att peka på "mouseoverimage". Skärmen uppdateras med update() metoden och följande bild visas:

Bilden "mouseover.jpg" som visas när muspekaren är innanför appletskärmen.

När muspekaren går ut ur appletskärmen så anropas mouseExit() och den gamla bilden kommer fram igen. Klicka här för att se exemplet. Du undrar kanske varför vi inte använde dubbelbuffring i appleten? "Animationen" i det här fallet ledde inte till flimmer så det behövdes inte.

 

Nästa sida >>