Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Appleten SpacePiratesStep 3

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Appleten SpacePirates Step 3

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class spacepiratesstep3 extends Applet implements Runnable {

public Thread programthread = null;
int sleeptime=60;
Image policeship[];
Image bufferimage;
Graphics bufferg;
int y0;
int v=0, py=0;

//Variabeln "ground" har bilden på
//marken.
Image ground;

//"groundposition" indikerar markens
//horizontella position.
int groundposition=0;

public void init()
{
  Dimension d=size();
  bufferimage=createImage(d.width,d.height);
  bufferg=bufferimage.getGraphics();

  policeship=new Image[5];
  MediaTracker tracker=new MediaTracker(this);
  for (int i=0; i<5; i++)
  {
    policeship[i]=getImage(getDocumentBase(),"policeship"+i+".gif");
    tracker.addImage(policeship[i],i);
  }
  //Innan vi anropar waitForAll() så lägger vi in "ground"
  //i spåraren.
  ground=getImage(getDocumentBase(),"woods.gif");
  tracker.addImage(ground,5);
  try {tracker.waitForAll();}
  catch(InterruptedException e)
  {
    System.out.println("Någonting stoppade inladdningen...");
  }

  py=150;
}

public boolean mouseMove(Event e, int x, int y)
{
  y0=y;
  return true;
}

public synchronized void paint(Graphics g)
{
  if (bufferimage!=null) g.drawImage(bufferimage,0,0,this);
}

public void start()
{
  if (programthread == null)
  {
     programthread = new Thread(this,"programthread");
     programthread.start();
  }
}

public void stop()
{
  if ((programthread != null) && programthread.isAlive())
    programthread.stop();
  programthread = null;
}

public void update(Graphics g)
{
  paint(g);
}

public void run()
{
  while (true)
  {
    if (y0-py>0)
    {
      v++;
      if (y0-py<10) v=3;
      if (y0-py<5) v=1;
    }
    if (y0-py<0)
    {
      v--;
      if (y0-py>-10) v=-3;
      if (y0-py>-5) v=-1;
    }

    if (y0-py==0) v=0;
    if (v<-4) v=-4;
    if (v>4) v=4;
    py+=v;

    //Marken åker med en hastighet på 2
    //pixlar per bild.
    //Vi måste också se till att markens
    //position nollställs när den hamnar
    //under -600 pixels. Bredden på bilden är
    //nämligen 600 pixels.
    groundposition-=2;
    if (groundposition<-600) groundposition=0;

    //Rita ut marken på den horizontella
    //positionen "groundposition".
    bufferg.drawImage(ground,groundposition,0,this);

    //Om bilden inte räcker till för att fylla
    //ut skärmen, dvs om groundposition<-200
    //så rita ut en kopia i positionen
    //(groundposition+600).
    if (groundposition<-200)
      bufferg.drawImage(ground,(groundposition+600),0,this);

    bufferg.drawImage(policeship[2+v/2],0,-55+py,this);
    update(getGraphics());
    try {Thread.sleep(sleeptime);}
    catch(InterruptedException e) {}
  }
}

}