Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Appleten SpacePiratesStep 2

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Appleten SpacePirates Step 2

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class spacepiratesstep2 extends Applet implements Runnable {

public Thread programthread = null;
int sleeptime=60;
Image policeship[];
Image bufferimage;
Graphics bufferg;
int y0;
int v=0, py=0;

public void init()
{
  Dimension d=size();
  bufferimage=createImage(d.width,d.height);
  bufferg=bufferimage.getGraphics();

  policeship=new Image[5];
  MediaTracker tracker=new MediaTracker(this);
  for (int i=0; i<5; i++)
  {
    policeship[i]=getImage(getDocumentBase(),"policeship"+i+".gif");
    tracker.addImage(policeship[i],i);
  }
  try {tracker.waitForAll();}
  catch(InterruptedException e)
  {
    System.out.println("Någonting stoppade inladdningen...");
  }

  py=150;
}

public boolean mouseMove(Event e, int x, int y)
{
  y0=y;
  return true;
}

public synchronized void paint(Graphics g)
{
  if (bufferimage!=null) g.drawImage(bufferimage,0,0,this);
}

public void start()
{
  if (programthread == null)
  {
     programthread = new Thread(this,"programthread");
     programthread.start();
  }
}

public void stop()
{
  if ((programthread != null) && programthread.isAlive())
    programthread.stop();
  programthread = null;
}

public void update(Graphics g)
{
  paint(g);
}

public void run()
{
  while (true)
  {
    //Om muspekaren pekar ovanför skeppet
    //så accelerera nedåt, bromsa när skeppet
    //kommer nära muspekarens position.
    if (y0-py>0)
    {
      v++;
      if (y0-py<10) v=3;
      if (y0-py<5) v=1;
    }

    //Om muspekaren pekar nedanför skeppet
    //så accelerera uppåt, bromsa när skeppet
    //kommer nära muspekarens position.
    if (y0-py<0)
    {
      v--;
      if (y0-py>-10) v=-3;
      if (y0-py>-5) v=-1;
    }

    if (y0-py==0) v=0;
    if (v<-4) v=-4;
    if (v>4) v=4;
    py+=v;
    bufferg.setColor(Color.black);
    bufferg.fillRect(0,0,400,300);
    bufferg.drawImage(policeship[2+v/2],0,-55+py,this);
    update(getGraphics());
    try {Thread.sleep(sleeptime);}
    catch(InterruptedException e) {}
  }
}

}