Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Appleten NotePad 

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Appleten NotePad

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class notepad extends Applet {

//Variabeln "backgroundimage" pekar på
//bakgrundsbilden (bilden som man ritar på).
Image backgroundimage;
Graphics backgroundg;

//Image-arrayen "blockimages" innehåller
//de nödvändiga bilderna för ritblockets
//animation.
Image blockimages[];

Image penimage;
Image bufferimage;
Graphics bufferg;

//För att inte pennan skall skriva "hackigt"
//så måste vi lagra de gamla värderna för
//pennans position. Vi lägger därför till variablerna
//"oldpenx" och "oldpeny".
int penx,oldpenx;
int peny,oldpeny;

public void init()
{
  Dimension d=size();
  bufferimage=createImage(d.width,d.height);
  bufferg=bufferimage.getGraphics();

  //Vi måste ladda in 7 bilder på blocket
  //för animationens skull. Vi använder oss
  //därför av en for-slinga.
  blockimages=new Image[7];
  MediaTracker tracker=new MediaTracker(this);
  for (int i=0; i < 7; i++)
  {
    //"block0.jpg","block1.jpg" osv kommer att laddas
    //in och lagras i arrayen "blockimages" samtidigt
    //som de lagras hos spåraren (i ordning).
    blockimages[i]=getImage(getDocumentBase(),"block"+i+".jpg");
    tracker.addImage(blockimages[i],i);
  }
  penimage=getImage(getDocumentBase(),"pen.gif");

  //Pennbilden läggs in sist i spåraren.
  tracker.addImage(penimage,7);

  try {tracker.waitForAll();}
  catch(InterruptedException e)
  {
    System.out.println("Någonting stoppade inladdningen...");
  }

  //Vi måste ha en kopia av block0.jpg bilden
  //eftersom den skall vi använda för att rita på.
  //Samtidigt vill vi inte förstöra bilden eftersom
  //den behövs när vi skall rensa skärmen.
  backgroundimage=createCopy(blockimages[0]);

  //Vi behöver en Graphics-objekt för
  //för senare operationer.
  backgroundg=backgroundimage.getGraphics();

  //Pennfärgen får vara svart.
  backgroundg.setColor(Color.black);
}

public Image createCopy(Image img)
{
  //createCopy() metoden skapar en likadan
  //bild som den som specifieras.
  //Först tar man reda på bredden och höjden för bilden
  int width=img.getWidth(this);
  int height=img.getHeight(this);

  //Först skapar vi en tom bild med samma dimensioner
  //som bilden som vi skall ha en kopia av.
  Image result=createImage(width,height);

  //Slutligen skapar vi en Graphics-objekt som pekar
  //på den tomma bilden och ritar ut bilden som
  //vi vill kopiera.
  Graphics resultg=result.getGraphics();
  resultg.drawImage(img,0,0,this);
  return result;
}

public void paint(Graphics g)
{
  if (bufferg!=null)
  {
    bufferg.drawImage(backgroundimage,0,0,this);
    bufferg.drawImage(penimage,penx-6,peny-6,this);
    g.drawImage(bufferimage,0,0,this);
  }
}

public void update(Graphics g)
{
  paint(g);
}

public boolean mouseMove(Event e, int x, int y)
{
  penx=x; peny=y;
  repaint(70);
  return true;
}

public boolean mouseDrag(Event e, int x, int y)
{
  //När användaren draggar så uppdateras "penx"
  //och "peny" som vanligt men innan dess uppdateras
  //"oldpenx" och "oldpeny". Dessa kommer nu att innehålla
  //det gamla värdet.
  oldpenx=penx;
  oldpeny=peny;
  penx=x;
  peny=y;

  //Nu ritar vi en streck mellan punkterna
  //(oldpenx,oldpeny) och (penx,peny).
  //Detta gör vi med Graphics-metoden drawline.
  backgroundg.drawLine(oldpenx,oldpeny,penx,peny);

  //Skärmen måste nu uppdateras så att bilden syns.
  repaint(70);
  return true;
}

public boolean mouseDown(Event e, int x, int y)
{
  //När användaren klickar på musknappen måste
  //"oldpenx" och "oldpeny" peka på det nya x och
  //y värdena.
  penx=x;
  peny=y;
  oldpenx=x;
  oldpeny=y;

  //Om användaren klickar på kanten av skärmen
  //där så skall sidan bytas och
  //skärmen rensas.
  if (penx < 18)
  {
    //Vi använder oss av en for-slinga
    //för att rita ut de sju bilderna.
    for (int i=0; i < 7; i++)
    {
      //Vi använder paint() metoden för att
      //rita ut bilderna så därför sätter
      //vi backgroundimage att peka
      //på de animerade bilderna och anropar paint()
      //för varje bild med en 70ms tidsfördröjning.
      backgroundimage=blockimages[i];
      update(getGraphics());
      try {Thread.sleep(70);}
      catch(InterruptedException ex) {}
    }
    //Nu initierar vi "backgroundimage" igen
    //som vi gjorde på init() metoden
    //Så att vi kan rita på skärmen.
    backgroundimage=createCopy(blockimages[0]);
    backgroundg=backgroundimage.getGraphics();
    backgroundg.setColor(Color.black);

    //Skärmen måste till slut uppdateras
    //med den första bilden.
    update(getGraphics());
  }
  return true;
}

public boolean mouseUp(Event e, int x, int y)
{
  //När användaren släpper på musknappen så
  //nollställ "oldpen" variablerna.
  oldpenx=0;
  oldpeny=0;
  return true;
}

}