Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Appleten MouseOverTest 

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Appleten MouseOverTest

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class mouseovertest extends Applet {

//Variabeln "currentimage" pekar på den bild som visas just nu.
Image currentimage;

//Variabeln "normalimage" pekar på bilden som visas när
//muspekaren är utanför appletskärmen.
Image normalimage;

//Variabeln "mouseoverimage" pekar på bilden som visas när
//muspekaren är inom appletskärmen.
Image mouseoverimage;

public void init()
{
  //Vi måste alltid ha vanan att använda spåraren.
  //Den snyggar upp appleten.
  MediaTracker tracker=new MediaTracker(this);
  normalimage=getImage(getDocumentBase(),"normal.jpg");

  //"normalimage" blir nummer ett i spårarens
  //inladdningslista.
  tracker.addImage(normalimage,0);
  mouseoverimage=getImage(getDocumentBase(),"mouseover.jpg");
  tracker.addImage(mouseoverimage,1);

  //"currentimage" sätts till "normalimage" i början.
  //Senare i paint() kommer "currentimage" att användas
  //för att rita ut bilden.
  currentimage=normalimage;

  //Slutligen så ser vi till att spåraren
  //laddar in bilderna.
  try {tracker.waitForAll();}
  catch(InterruptedException e)
  {
    System.out.println("Någonting stoppade inladdningen...");
  }
}

public void paint(Graphics g)
{
  //Rita ut den "nuvarande" bilden.
  g.drawImage(currentimage,0,0,this);
}

public boolean mouseEnter(Event e, int x, int y)
{
  //Om muspekaren går in i appleten så sätter
  //vi currentimage till "mouseoverimage" så
  //att nästa gång paint() anropas så ritas
  //mouseoverbilden ut istället för
  //normalbilden.
  currentimage=mouseoverimage;

  //Skärmen kommer inte att uppdatera sig själv
  //bara för att muspekaren gick in i
  //appletområdet.
  //Så vi måste se till att den gör det
  //med update() metoden.
  update(getGraphics());
  return true;
}

public boolean mouseExit(Event e, int x, int y)
{
  //När muspekaren går ut ur området igen
  //så återställer vi "currentimage" så att
  //den pekar på "normalimage" igen.
  currentimage=normalimage;
  update(getGraphics());
  return true;
}

}