Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Appleten MouseMoveTest 

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Appleten MouseMoveTest

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class mousemovetest extends Applet {

//Variabeln "backgroundimage" pekar på
//bakgrundsbilden (bilden på skrivblocket).
Image backgroundimage;

//Variabeln "penimage" är pennan som rör
//sig i samband när du flyttar på muspekaren.
Image penimage;

//Nu måste vi använda dubbelbuffring för att
//slippa flimmer.
Image bufferimage;
Graphics bufferg;

//Muspekarens position lagras i variablerna
//"penx" och "peny" så att paint() metoden
//kan rita ut "penimage" på rätt position.
int penx;
int peny;

public void init()
{
  //Initiera dubbelbuffringsverktygen.
  Dimension d=size();
  bufferimage=createImage(d.width,d.height);
  bufferg=bufferimage.getGraphics();

  MediaTracker tracker=new MediaTracker(this);
  backgroundimage=getImage(getDocumentBase(),"block.jpg");
  tracker.addImage(backgroundimage,0);

  //Observera att "pen.gif" är transparent.
  penimage=getImage(getDocumentBase(),"pen.gif");
  tracker.addImage(penimage,1);

  try {tracker.waitForAll();}
  catch(InterruptedException e)
  {
    System.out.println("Någonting stoppade inladdningen...");
  }
}

public void paint(Graphics g)
{
  if (bufferg!=null)
  {
    //Först ritar vi ut bakgrundsbilden.
    bufferg.drawImage(backgroundimage,0,0,this);

    //Sedan ritar vi ut bilden på pennan
    //på positionerna som anges av
    //"penx" och "peny". Vi måste också justera
    //bildens position eftersom pennans spets
    //pekar inte exakt på kanten av bilden.
    bufferg.drawImage(penimage,penx-6,peny-6,this);

    //Slutligen ritar vi ut bufferbilden på
    //skärmen.
    g.drawImage(bufferimage,0,0,this);
  }
}

public void update(Graphics g)
{
  paint(g);
}

public boolean mouseMove(Event e, int x, int y)
{
  //Genom att uppdatera pennans position hos
  //variablerna "penx" och "peny" så kan vi
  //senare rita ut pennan på den här positionen.
  penx=x; peny=y;

  //För att inte "överlasta" webb-läsaren så
  //använder vi oss av repaint() metoden.
  repaint(70);
  return true;
}

}