Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Parametrar 

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Parametrar 

av Anibal Wainstein

4.1 Parametrar 

Java språket på Internet hade aldrig fått en så stor genomslagskraft om det inte hade varit för förmågan att konfigurera Java applets. Utan konfigurerbara Java applets hade Java teknologin stannat kvar hos programutvecklarna och inte kommit fram till webb-designern. Applet parametrar gör en Java applet återanvändbar och tillgänglig för alla. Det är en härlig känsla att råka surfa in på en hemsida som har din egenutvecklade och omkonfigurerade applet. Med parametrar kan du i princip ändra allt i en applet som t.ex. bilder, färger, text, fonter m.m. Parametrar förenklar också ditt arbete som programmerare p.g.a. lättheten att ändra variabelvärden på dessa och inte direkt i koden.

4.1.1 Att jobba med getParameter()

Det är väldigt enkelt att läsa in en parameter. Se på följande bit HTML kod:

<APPLET CODE="minapplet.class" WIDTH=200 HEIGHT=100>
<PARAM name="minparameter" value="Länge leve Java!">
</APPLET>

I HTML används PARAM för att specifiera en parameter och där "name" står för namnet på parametern och "value" för värdet. Metoden getParameter() lämnar alltid tillbaka en String och kan hämta "minparameter" på följande sätt:

String enparameter=getParameter("minparameter");

Nu kommer "enparameter" att innehålla frasen "Länge leve Java!". Du kan i princip ha hur många parametrar som helst. Observera dock att varje parameter måste ha ett unikt namn. För att förenkla arbetet för dig själv och göra din kod mer lättläst bör du alltid läsa in parametrar i init() metoden. Alternativet är att lägga in dessa i run() metoden vilket gör koden svår att överblicka.

4.1.2 Hur man läser heltal som parametrar (getIntegerParameter())

Som vi såg i förra avsnittet så lämnar getParameter alltid tillbaka en sträng. Om man nu i stället vill läsa in en integer så kan man skriva följande metod:

public int getIntegerParameter(String name, int base)
{
    String value=getParameter(name);
    int intvalue;
    try {intvalue=Integer.parseInt(value,base);}
    catch (NumberFormatException e) {return 0;}
    return intvalue;
}

Ovanstående metod är alltid bra att ha i en konfigurerbar applet, så du kan nog börja bygga upp vanan att alltid klistra in de här raderna i din kod om du ska göra en sådan applet. Integer klassen i Java används för att hantera integers men observera noga nu: "Integer" är INTE samma sak som "int". Integer är en klass med metoder medan int bara är en datatyp. En nyttig metod som Integer har är den statiska metoden parseInt() som omvandlar en sträng till ett heltal. Det andra argumentet i parseInt() är talbasen som bland annat kan vara decimal ellerhexadecimal (talbas 10 respektive 16). Det decimala talsystemet är det vanliga talsystemet som du använder dagligen. Om du är en webb-designer så måste du även känna till det hexadecimala talsystemet när du specifierar färger (dvs om du kodar HTML för hand och inte använder en editor). Du kommer senare att se nyttan av detta när vi specifierar färger för textscroll-appleten.

 

 

 


Nästa sida >>