Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java run() metoden

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - run() metoden

av Anibal Wainstein

3.0.2 run() metoden 

Till skillnad från start() och stop() metoderna är run() metoden nästan alltid annorlunda från applet till applet. Den här metoden anropas alltid av din självskapade tråd. Det betyder att du har en tråd som jobbar med appletens andra metoder (Huvudtråden) och en tråd som jobbar med run() metoden (din egen tråd). Genom att "fånga" tråden i run() metoden med en slinga så kan du utnyttja den att göra sysslor som inte kommer att hänga datorn: 

public void run()
{
    while (true)
    {
       
    }
}
I exemplet ovan har vi nu fångat tråden inne i slingan för alltid (eller tills appletens stop() metod körs). Problemet med appleten som var i avsnitt 2.0.4 var att den blev överskriven av andra systemmeddelanden i din webbtittare. Trådar kan hjälpa oss här, då de klarar att skrivar ut ett meddelande kontinuerligt på statusfönstret och därmed skriva över systemmeddelanden. Vi skriver om appleten: 
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class tradtest extends Applet implements Runnable { 
public Thread programtrad = null
public void start() 
{
    if (programtrad == null) 
    {
         programtrad = new Thread(this,"programtrad");
         programtrad.start();
    }
}

public void stop() 
{
    if ((programtrad != null) && programtrad.isAlive())
        programtrad.stop();
    programtrad = null;
}

public void run()
{
    while (true)
    {
       showStatus("Tjena Sverige!");
    }
}
} 
Kompilera appleten och kör den eller klicka här för att se den. Du kommer nu att märka att meddelandet "Tjena Sverige!" står hela tiden i statusfönstret. 

 

 

 


Nästa sida >>