Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java IF satser

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - IF satser

av Anibal Wainstein
 

1.4.3 IF-satser

En "if" sats är ett av de grundläggande kommandona inom Java. Med IF-satsen kan du testa ett boolskt uttryck och sedan exekvera programkod om den är sann eller inte sann (ELSE-sats):

if(a > b)
{
    String r = "A är större än B";
}
Vill du exekvera annan kod om uttrycket inte är sant så kan du lägga till ELSE: 
if(a > b)
{
    String r = "A är större än B";
}
else
{
    String r = "A är inte större än B";

}

1.4.4 FOR slingor

En FOR-slinga består av en stycke kod där "for" kommandot bestämmer hur många gånger den skall exekveras. Den fungerar på följande sätt:

for (initiering; villkor; inkrementation)
{
    kod som skall exekveras
}
Den typ av slinga som vi kommer att använda c.a. 90 % av den här kursen är:
for (int i=0; i<5; i++)
{
    kod som skall exekveras
}
Vad som kommer att hända här är att slingan räknar till fyra med variabeln "i". Villkoret "i<5" säger att "i" ska vara mindre än 5, d.v.s. "i" får inte överstiga värdet 4. Uttrycket "i++" kommer att öka "i" tills vi uppnår 4. Man kan också räkna ner med for-slingor:
for (int i=5; i>0; i--)
{
    kod som skall exekveras
}

Variabeln "i" kommer att starta med 5 och räkna ner till 1. Uttrycket "i--" dekrementerar "i" med 1 varje gång, men villkoret "i>0" gör att "i" aldrig når ner till 0. 


reklam

1.4.5 WHILE slingor

While-slingan fungerar på ett annorlunda sätt. Den exekverar kod så länge ett villkor är uppfyllt:

while (villkor)
{
    kod som skall exekveras
}
Samma funktionalitet i for-slingan som vi hade i avsnitt 1.4.4 kan göras i följande sätt på en while-slinga :
int i = 0;
while (i<4)
{
    i++;
}
Här kan vi inte skriva "i<5" eftersom inkrementationen sker efter jämförelsen. Uttrycket ovan kommer att räkna med "i" från 0 till 4. 
Dekrementationsexemplet i avsnitt 1.4.4 kan ske på följande sätt:
int i = 5;
while (i>0)
{
    i--;
}

 

Nästa sida >>