Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Double och Float

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Double och Float

av Anibal Wainstein

 

1.2.4 Double och Float (flyttal)

Flyttal är tal som använder decimala siffror. Det finns två typer av flyttal i Java: double och float. Double använder 64 bitar för att representera talet och har därför dubbelt så stor precision som float som bara använder 32 bitar. Flyttal fungerar på samma sätt som heltal när man opererar på dem med de fyra räknesätten. Flyttal kan defineras på följande sätt:

double PI = 3.141592654;
float PI = 3.141592654;

1.2.5 Bytes

Bytes är heltal mellan 0 och 255 och med dessa så fungerar räknesätten precis som med integers, men en byte kan aldrig bli negativt eller bli större än 255.

 

1.2.6 Talkonvertering mellan heltal och flyttal

Anta att du har två integers "x" och "y" och att du kommer att använda dessa för att senare rita ut en punkt på skärmen. Anta vidare att vi har två flyttal "a" och "b". Dessa innehåller värdena:

float a = 7.5;
float b = 1.0;
Vi vill nu rita ut summan som x-koordinat och differensen som y-koordinat. Eftersom dessa tal är flyttal så får vi inte direkt sätta variablerna "x" och "y" till dessa värden utan en särskild konvertering krävs:
//x kommer att innehålla 9 ty 
//8.5 är ungefär lika med 9
int x = (int)(a + b);       
//y kommer att innehålla 7 ty //6.5 är ungefär lika med 7. int y = (int)(a - b);
Detta kallas för talkonvertering. Man förvandlar flyttalen till heltal. Observera att variablerna "a" och "b" konverteras inte till heltal under talkonvertering. En variabels typ kan aldrig ändras när det väl har deklarerats. Vi kan också konvertera åt andra hållet
a = (float) (x + y);

Summan utförs, konverteras och variabeln "a" sätts till resultatet. Senare kommer jag att gå igenom andra användningar för talkonvertering. 
 


reklam

Nästa sida >>