Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Grunderna i Java

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Grunderna i Java

av Anibal Wainstein

1.0 Installation av utvecklingssystemet

För att kunna programmera i Java så måste du ha en utvecklingssystem i datorn. De mest använda är Suns och Eclipses som också är gratis. 

1.0.1 Hur man installerar och använder Sun Microsystems JDK 1.4

Börja med att ladda ner SDK'n från Suns site. Kör installationen och se till att allt kommer med förutom API source-koden. Senare skall jag i kapitel 2 gå igenom hur man kompilerar och kör applets. 

1.0.2 Hur man installerar och använder Eclipse

När du laddar ner paketet från Eclipse.orgs hemsida så får du inte glömma att även ladda ner Suns SDK. Eclipse är ganska lätt att installera, du packar bara upp zip filen som du laddade ner till en tom katalog på din hårddisk. Klicka på Eclipse.exe filen för att köra. Observera att du bör läsa instruktionerna så fort du startar den, jag går inte igenom i detalj hur Eclipse fungerar.


reklam

 

1.1 Hur fungerar ett program?

Programspråken har ofta en mindre komplicerad logik än den som används i datorns mikroprocessor och de hjälper dig att lättare hantera programutveckling. Inne i processorn används ett "språk" som kallas maskinkod. Du som läser den här kursen kommer aldrig att se maskinkod. Det är mycket komplicerat att lära sig maskinkod och idag har du inte så stor nytta av att kunna det. Liksom alla andra s.k. högnivåspråk så omvandlas Java till maskinkod i slutändan innan de körs. Antingen genom en s.k. interpretator eller genom en maskinkodskompilator. Java är dock lite speciellt jämfört med andra språk. Ett program skrivet i Java omvandlas först till s.k. bytekod vilket sedan körs genom en Java interpretator. Interpretatorn kan i sin tur omvandla bytekoden till ren maskinkod (som processorn kan förstå och köra utan interpretatorns vidare inblandning) eller översätta bit för bit i den och anropa en funktion för varje kodbit. Den tidigare interpretatorn kör Java-kod mycket snabbare och kallas för en JIT-kompilator (Just In Time kompilator). Program exekveras alltid sekvensiellt neråt. D.v.s raderna i ett program kommer att köras uppifrån och ner (om du inte råkar ge programmet hoppinstruktioner).  Nu för tiden kan du också kompilera Java till ren Windows 32 kod (som blir oberoende av Java motorn) genom att använda Excelsior JET professional och SWT teknologin. Vi använder detta på Mandomartis t.ex. i vårt applikation Advanced Effect Maker. Vi kommer att gå igenom detta i senare kapitel.

Nästa sida >>