Hem E-böcker Specialeffekter och spelutveckling i Java Appleten UppgåendeSol

Specialeffekter och spelutveckling i Java(TM) - Appleten UppgåendeSol

 

 import java.applet.*;
 import java .awt.*;

 public class uppgaendesol extends Applet {

 public void paint(Graphics g)
 {
   // *** skapa himlen
   g.setColor(Color.blue);
   g.fillRect( 0, 0, 200, 100);

   // *** skapa solen
   g.setColor(Color.yellow);
   // metoden fillOval() skapar en fylld oval
   // mitt i skärmen med bredden och höjden 50
   g.fillOval(25,25,50,50);

   // *** skapa solens strålar med fillArc
   // setColor behövs inte eftersom pennans
   // färg skall vara densamma
   g.fillArc(0,0,100,100,180,10);
   g.fillArc(0,0,100,100,160,10);
   g.fillArc(0,0,100,100,140,10);
   g.fillArc(0,0,100,100,120,10);
   g.fillArc(0,0,100,100,100,10);
   g.fillArc(0,0,100,100,800,10);
   g.fillArc(0,0,100,100,60,10);
   g.fillArc(0,0,100,100,40,10);
   g.fillArc(0,0,100,100,20,10);
   g.fillArc(0,0,100,100,0,10);

   // *** skapa marken
   // skapa brunt färg, det finns inte färdigt
   Color ground = new Color(128,64,0);
   g.setColor(ground);
   // fyll nedre delen av skärmen med brunt
   g.fillRect( 0, 50, 200, 50);

   // *** skapa en svart text
   g.setColor(Color.black);
   g.drawString("Tjena Sverige!",50,50);
 }

 }